Ban lãnh đạo

Ban quản gia Khôi Bình Quốc tế

30.03.2011 11:08

Cha-Ottmar-Dillenburg

Msgr Ottmar Dillenburg

Tổng đồng hành KBQT

Markus_Demele

Markus Demele

Tổng thư ký KBQT

 

Bernhard Burger

Tổng quản lý KBQT


 

Ban quản gia Khôi Bình Việt Nam

30.03.2011 11:26

 dhy-pham-minh-man

Đức Hồng Y G.B. Phạm Minh Mẫn

Người bảo trợ KBVN

 

Robert-Henrich 

Lm Robert Henrich

Người sáng lập

và  đồng hành danh dự KBVN

Lm_Dom_Nguyen_Dinh_Tan

Lm Đaminh Nguyễn Đình Tân

Đồng hành KBVN

Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa

Gia trưởng KBVN

 

 

 

 

Ban điều hành Khôi Bình Việt Nam

31.03.2011 21:14

Tam

 

Anrê Trần Thành Tâm

Trưởng Ban Điều Hành KBVN

PaulHiep


Phaolô Nguyễn Hữu Nghĩa Hiệp

Điều phối viên Tài Chính

 

GiuseHo

 

Giuse Nguyễn Hồ

Điều phối viên Dự Án