Ban quản gia KBGP Bắc Ninh

Thứ ba, 23 Tháng 10 2012 16:59

LmGiuseNHTao

Lm Giuse Nguyễn Huy Tảo

Đồng hành KBGP Bắc Ninh


GTDaminhLVDinh

Đaminh Lâm Viết Dịnh

Gia trưởng KBGP Bắc Ninh


PDF.
In
Email