Ban Quản Gia KBGP Huế

Thứ sáu, 23 Tháng 11 2012 16:07

LmPhaoloNLuan

Lm Phaolô Nguyễn Luận

Đồng hành KBGP Huế

 

GTMattheuPDHung

Mátthêu Phan Đức Hưng

Gia trưởng KBGP Huế

PDF.
In
Email