Ban quản gia KBGP Hưng Hóa

Thứ ba, 30 Tháng 10 2012 15:46

LmGiuseNNNGoan

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn

Đồng hành KBGP Hưng Hóa


PGTPheroKVHoan

Phêrô Kiều Văn Hoan

Phó gia trưởng KBGP Hưng Hóa


PDF.
In
Email