Ban quản gia KBGP Long Xuyên

Thứ năm, 02 Tháng 6 2011 16:04

LmVincentLVBang

Lm Vinh Sơn Lê Văn Bằng

Đồng hành KBGP Long Xuyên

 

Toma_NVDieu

Tôma Nguyễn Văn Điều

Gia trưởng KBGP Long Xuyên

 


Maria_NTHThuy

Maria Nguyễn Thị Hồng Thúy

Quản lý KBGP Long Xuyên

Phero_NNHai

Phêrô Nguyễn Ngọc Hài

Thư ký KBGP Long Xuyên

PDF.
In
Email