Ban quản gia KBGP Nha Trang

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 16:24

LmAntNTLam

Lm Antôn Nguyễn Thanh Lâm

Đồng hành KBGP Nha Trang


GTGBNMTung

Gioan Baotixita Nguyễn Mai Tùng

Gia trưởng KBGP Nha Trang

 

PGTFXDTLuc

Phanxicô Xaviê Đào Tấn Lực

Phó GT KBGP Nha Trang


QLMariaNTNgan

Maria Nguyễn Thị Ngân

Quản lý KBGP Nha Trang

 

QLTeresaVTThu

Têrêsa Võ Thị Thu

Thư ký KBGP Nha Trang

PDF.
In
Email