Ban Quản Gia KBGP Phát Diệm

Thứ sáu, 23 Tháng 11 2012 16:25

LmAntonNTTu

Lm Antôn Nguyễn Tâm Tư

Đồng hành KBGP Phát Diệm

QLGiusePVTung

Giuse Phạm Văn Tụng

Quản lý KBGP Phát Diệm

PDF.
In
Email