Ban Quản Gia KBGP Vĩnh Long

Thứ sáu, 23 Tháng 11 2012 16:15

LmStepNVThuyet

Lm Stêphanô Nguyễn Văn Thuyết

Đồng hành KBGP Vĩnh Long

PDF.
In
Email