Ban quản gia KBGP Vinh

Thứ ba, 30 Tháng 10 2012 16:43

LmPXVTTam

Lm Phanxicô Xaviê Võ Thanh Tâm

Đồng hành KBGP Vinh


GTPheroNMChau

Phêrô Nguyễn Minh Châu

Gia trưởng KBGP Vinh


QLAntonTDKhanh

Antôn Trần Đức Khánh

Quản lý KBGP Vinh

TKPheroNCLich

Phêrô Nguyễn Công Lịch

Thư ký KBGP Vinh

PDF.
In
Email