Bồi dưỡng thiêng liêng

ĐỒNG HÀNH (tháng 9+10+11/2011)

26.09.2011 16:16

ĐỒNG HÀNH (tháng 9+10+11/2011)

 

Nội dung huấn luyện các Ban Quản Gia Khôi Bình Giáo Phận

26.09.2011 15:33

NỘI DUNG BUỔI HUẤN LUYỆN

 

1. Xác quyết về con đường nên thánh ta đã chọn:
     Đây không là một nghề, một chức vị cho cơm áo gạo tiền. Đây là một sự phục vụ tự nguyện. Do vậy, nó tiềm ẩn một sự hy sinh, tự nguyện vác thập giá theo gương Thầy Chí Thánh để đón nhận những đóa hoa Phục Sinh: Đạo đức (Đức tin).

 

2. Những đức tính không thể thiếu của người lãnh đạo:
_
Trung thực, tôn trọng sự thật: sinh ra đức tính KHIÊM TỐN, biết can đảm nhìn nhận những khiếm khuyết của mình để thăng tiến.

_ Không tham lam

_ Đúng giờ

_ Thấy trước, sắp xếp công việc mình sẽ làm

 

 

Lá thư của cha Robert Henrich gửi Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam

08.08.2011 20:34

ĐIỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC HUẤN LUYỆN CỦA CHÚNG TA TRONG CĐKBVN?


1-Chúng ta là một hội đoàn trong Giáo Hội, nghĩa là sứ mạng và lệnh truyền của Gíao Hội cũng chính là sứ mạng và lệnh truyền của chúng ta.

a) Chúng ta tham gia vào công cuộc truyền giáo : Làm chứng và loan truyền đức tin

- Sứ điệp của Đức Giêsu phài được mọi người biết đến ! Đó là điều quan trọng nhất.

b) Chúng ta là một hội đòan mang tính xã hội: Lòng bác ái và tình yêu người nghèo, sự giúp dỡ tích cực dành cho họ chứng tỏ chúng ta thực hiện sứ điệp của Đức Giesu cách đích thực.Tình yêu người nghèo làm cho chúng ta đáng được tin cậy.

 

ĐỒNG HÀNH (tháng 6+7+8/2011)

14.06.2011 14:14

ĐỒNG HÀNH (tháng 6+7+8/2011)

 

Ngày Lời Chúa (Verbum Domini) 02-04-2011

13.04.2011 10:05

 

 NGÀY LỜI CHÚA (Verbum Domini)

 

Thứ bảy vừa qua, ngày 02.4.2011, tại Hội Trường Trung Tâm Mục Vụ Gp Tp HCM, Ủy Ban Kinh Thánh trực thuộc HĐGMVN phối hợp cùng Trung Tâm Mục Vụ TGP đã tổ chức ngày giới thiệu và nói chuyện về Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục: Lời Chúa ( Verbum Domini ) với gần 200 tu sĩ nam nữ và đại diện các giới và đoàn thể trong giáo phận .

Tôi cũng vinh dự khi được mời tham dự đại diện cho Cộng Đoàn KBVN