Linh đạo Khôi Bình

Thứ ba, 29 Tháng 3 2011 16:39

LINH ĐẠO KHÔI BÌNH

(Những điều cốt yếu)

 

     Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy nên Thánh: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con ở trên trời là Đấng trọn lành” (Mat. 5, 48). Có nhiều gương lành để chúng ta bắt chước: Thánh Đôminicô, Phanxicô Assisi, Têrêsa Giêsu Hài Đồng, v.v… trong đó có chân phước Ađôn Khôi Bình. Vậy con đường nên thánh mà chân phước Ađôn Khôi Bình đã đi thì như thế nào? Hay nói khác đi, linh đạo Khôi Bình có những đặc điểm gì?

 

     1. Đặc điểm của linh đạo Khôi Bình là gì?

         Gồm trong bốn chữ vàng: “Thăng tiến xã hội”. 

    

     2. Giải thích rõ hơn:

Thăng: chiều hướng thượng;

Tiến: tiến công về phía trước.

Thăng tiến xã hội là làm cho xã hội này ngày một tốt đẹp hơn.


     3. Tốt đẹp hơn về mặt nào?

         Về ba phương diện: tâm linh, tinh thần, vật chất.

         Tâm linh: chiều kích con người xét như một thụ tạo đối với Đấng tạo dựng nên mình giống hình ảnh Ngài. Ngài là Tình Yêu và đòi buộc chúng ta yêu mến Ngài trên hết mọi sự (tin, cậy, mến).

         Tinh thần: những thực tại trừu tượng không thể cân đo đong đếm được: tri thức, tình yêu, lòng can đảm, uy tín, trung thực, v.v…  

         Vật chất: như cầu cụ thể cho cuộc sống như nhà cửa ruộng vườn, cơm ăn áo mặc, nghề nghiệp, vui chơi giải trí, v.v…

 

     4.  Nền tảng về sự thăng tiến xã hội:

- Sứ điệp Đức Kitô (Kinh Thánh, Tin Mừng).

- Giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo về xã hội.

- Tư tưởng và đường lối của chân Phước Ađôn Khôi Bình.

 

     5.  Những phương cách cụ thể để thực hiện LINH ĐẠO KHÔI BÌNH

- Tính trần thế: sống giữa lòng xã hội bằng nghề nghiệp của mình với nỗi lo cơm áo gạo tiền. (Người cha tốt, người mẹ tốt, người con hiếu thảo, người cháu ngoan hiền).

- Tính gia đình: xem nhau như anh em trong cùng một gia đình.

- Tính giáo hội: yêu mến và vâng phục giáo hội (= có lập trường giáo hội).

 

     6.  Phương châm của sự thăng tiến xã hội:

 Giúp người để người tự giúp (tạo điều kiện)  

 

     7.  Chìa khoá của sự thăng tiến xã hội:

Sau khi hiểu rõ và yêu mến linh đạo, hãy THĂNG TIẾN CHÍNH MÌNH TRƯỚC ĐÃ. Nói cách khác, không thể thăng tiến xã hội khi chưa có ý thức thăng tiến chính mình.

 

Kết: Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Khôi Bình không có việc làm thì Khôi Bình sẽ đột tử

PDF.
In
Email
 
Những bản tin khác: