Cương lĩnh cộng đoàn

Thứ ba, 10 Tháng 4 2012 15:22

CƯƠNG LĨNH CỘNG ĐOÀN KHÔI-BÌNH QUỐC TẾ

 

 

1. Bản sắc

 

     Cộng đoàn Khôi-Bình được cha thánh A-Đôn Khôi-Bình [1] sáng lập và xây dựng thành một cộng đoàn Công giáo – xã hội, mang nặng tính giáo dục [2] và hướng đến hành động [3].


     Cộng đoàn Khôi-Bình là một thành phần của Dân Chúa, thuộc đại gia đình giáo hội. Vì thế, cộng đoàn chủ trương tích cực tham dự vào sứ mạng của giáo hội, đồng thời trình bày lên giáo hội những gì mà các cá nhân cũng như xã hội đang quan tâm và có nhu cầu giải quyết.


     Cộng đoàn Khôi-Bình tự nhận là một phong trào xã hội công giáo, hoạt động theo đường hướng Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân của Công Đồng Vatican II [4]. Vì thế, Cộng đoàn Khôi-Bình bắt rễ trong giáo hội của Đức Giê-su Ki-tô, và có trách nhiệm góp phần vào sứ mạng của các Ki-tô hữu trên thế giới một cách độc lập.

 

2. Mục đích

 

     Cộng đoàn Khôi-Bình theo đuổi những mục đích sau đây:


• Giúp các thành viên sống đúng bản chất là những Ki-tô hữu giữa đời, nghĩa là sống bằng nghề nghiệp của mình, sống trong đời sống hôn nhân và gia đình mình, sống trong giáo hội, xã hội và đất nước.


• Hỗ  trợ và tạo điều kiện cho các thành viên của mình và do đó cũng là cho xã hội nói chung.


• Tăng cường và phát triển thiện ích chung của xã hội theo chiều hướng Ki-tô giáo qua những hoạt động của các thành viên và của các nhóm trong cộng đoàn mình, thường xuyên góp phần biến đổi xã hội thành một xã hội phù hợp với phẩm cách của con người hơn.

 

     Trung thành với nguyên tắc bổ trợ, mọi nỗ lực của cộng đoàn Khôi-Bình nhằm giúp đỡ các thành viên để họ có thể tự giúp lấy mình [5].


     Là một cộng đoàn có chiều kích toàn cầu, Cộng đoàn Khôi-Bình coi việc bảo toàn và phát triển sự hợp tác và liên đới quốc tế là một nghĩa vụ quan trọng, đặc biệt giữa các cộng đoàn cùng địa phương hay cùng miền với nhau.


3. Những nguyên tắc căn bản

 

     Những nguyên tắc chỉ đạo cho mục tiêu và hoạt động của Cộng đoàn Khôi-Bình là:


Sứ điệp của Đức Giê-su Ki-tô: tức Tin Mừng hay Phúc Âm


Giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo


Tư tưởng và hành động của cha thánh A-Đôn Khôi-Bình.

 

     Cộng đoàn Khôi-Bình lấy niềm tin vào Đức Giê-su Ki-tô của từng cá nhân và của toàn thể cộng đoàn và việc tuyên xưng niềm tin ấy làm nền tảng cho mọi hoạt động và trách nhiệm của mình. Và coi sứ điệp của Đức Giê-su Ki-tô là một giải đáp căn bản làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Nhờ đó, mọi thành viên đều cảm thấy được mời gọi biểu lộ và chia sẻ tình yêu, niềm hy vọng của mình cho tất cả các Ki-tô hữu khác.


     Giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo trình bày trật tự xã hội theo quan điểm Ki-tô giáo về con người. Nhờ đó, mọi thành viên trong Cộng đoàn Khôi-Bình có thể giải đáp cho câu hỏi này: Muốn chu toàn trách nhiệm đối với xã hội thì phải đặt nặng những giá trị nào và theo đuổi những mục đích nào?

 

     Cha Thánh A-Đôn Khôi-Bình đã biến đức tin Ki-tô giáo của mình thành hành động bằng cách phục vụ con người và góp phần xây dựng xã hội và thế giới. Ngài đã dùng đủ mọi hình thức hỗ trợ giáo dục và những việc làm thiết thực khác để giúp các thanh thiếu niên phát triển nhân cách của mình, và nhờ đó kích thích và khơi dậy trong họ ý thức trách nhiệm.

 

4. Cơ cấu và phương hướng hoạt động

 

     Khôi Bình là một cộng đoàn:

 

Sống với nhau như gia đình,

Nhằm xây dựng và củng cố đức tin suốt cuộc đời,

Mang tính giáo dục và hoạt động theo đường hướng Công giáo.

 

     Đó là ba phương diện cần thiết luôn luôn liên kết chặt chẽ với nhau trong mọi hoạt động và sinh hoạt của Cộng đoàn Khôi-Bình. Là một cộng đoàn sống với nhau như gia đình, điều này đòi hỏi các thành viên phải sống hòa hợp và thân tình với nhau, cởi mở và hy sinh thật sự cho nhau.

 

     Cộng đoàn Khôi-Bình luôn luôn mở rộng đón nhận vào trong cộng đoàn của mình:

 

– Những ai muốn sống theo những nguyên tắc chỉ đạo và mục đích của cộng đoàn

– Những ai đang được chuẩn bị để thực hành những nguyên tắc này, kể cả những người không phải là Công giáo [6].

 

     Cộng đoàn Khôi-Bình luôn luôn mở rộng đón nhận mọi người, nam cũng như nữ, thuộc mọi lứa tuổi, không phân biệt địa vị, giàu nghèo. Cộng đoàn đặc biệt lưu ý đến tất cả những người lao động. Một trong những nét đặc biệt của cộng đoàn là luôn luôn có sự tham dự đầy trách nhiệm của các linh mục, đặc biệt trong chức vụ Đồng hành. Trong Cộng đoàn Khôi-Bình, linh mục và giáo dân cùng cộng tác làm việc với nhau, cùng tôn trọng nhau trong vai trò riêng biệt của mỗi người.


     Cộng đoàn Khôi-Bình là một tổ chức sinh hoạt theo cung cách dân chủ. Cộng đoàn giúp cho các thành viên sống tinh thần hợp tác và tinh thần dân chủ.

 

     Nhiệm vụ của cộng đoàn Khôi-Bình phải được thực hiện trên một nền tảng chung cơ bản, nhưng khác biệt và độc lập về phương diện địa phương. Cộng đoàn Khôi-Bình xem đây là vấn đề then chốt để những mục tiêu cơ bản được thực hiện theo cách thế thích hợp với hoàn cảnh địa phương. Điều này áp dụng cho cả hai lãnh vực: hoạt động và cơ cấu của cộng đoàn Khôi-Bình.


     Các nhóm ở địa phương – tại các giáo xứ – được gọi là «Gia đình Khôi-Bình». Các Gia đình Khôi-Bình nên cộng tác chặt chẽ với giáo xứ của mình.


5. Những khía cạnh đời sống

 

     Nhiệm vụ của Cộng đoàn Khôi-Bình nhằm phát triển cá nhân một cách toàn diện. Mỗi thành viên không những được trợ giúp và khuyến khích phát triển mọi khía cạnh của đời sống mình, mà còn được tạo nhiều cơ hội để chia sẻ những khó khăn cũng như kiến thức và năng khiếu của mình. Đó là tương quan chặt chẽ trong những lãnh vực khác nhau của đời sống. Sự tương quan này chính là khởi điểm để Cộng đoàn Khôi-Bình giúp cho các cá nhân phát triển toàn diện.

 

     Nhiệm vụ của Cộng đoàn Khôi-Bình tập trung vào những mặt sau đây: lao động và nghề nghiệp, hôn nhân và gia đình, xã hội và đất nước, văn hóa và giải trí.

 

     Mọi thành viên của Cộng đoàn Khôi-Bình cần phải chứng tỏ mình là những Ki-tô hữu đích thực trong nghề nghiệp, gia đình, giáo hội, xã hội và đất nước. Vì thế, một trong những nhiệm vụ mà cộng đoàn Khôi-Bình phải thực hiện là việc huấn luyện cho các thành viên hiểu biết về đời sống tâm linh liên quan đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Sự huấn luyện này mang tầm vóc quan trọng đặc biệt.

 

a. Lao động và nghề nghiệp

     

     Theo quan điểm của Cộng đoàn Khôi-Bình, lao động là cần thiết vì nó không những là phương tiện để sinh tồn, mà còn là cơ hội để tự hoàn thiện bản thân. Và vì lao động là một phương tiện phục vụ cộng đồng nhân loại, nên lao động là nghĩa vụ đối với mọi Ki-tô hữu. Mọi thành viên đều được khuyến khích tự trau giồi cho mình một nghề chuyên môn, hoặc một công ăn việc làm ổn định, và phải thường xuyên phát huy và nâng cao tay nghề. Các thành viên cũng được khuyến khích tận dụng những cơ hội đang đến với mình. Cộng đoàn Khôi-Bình đặc biệt quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để con người được lao động xứng với phẩm giá của mình.

 

b. Hôn nhân và gia đình

 

     Cộng đoàn Khôi-Bình xem hôn nhân và gia đình là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất để phát triển nhân cách của cá nhân và do đó thúc đẩy xã hội ngày một đạo đức hơn. Cộng đoàn Khôi-Bình chủ trương cần phải nhìn nhận và bảo tồn giá trị của hôn nhân và gia đình trong địa hạt chính trị cũng như trong xã hội. Cộng đoàn Khôi-Bình còn muốn khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành viên của mình minh chứng các giá trị của hôn nhân và gia đình, đồng thời nhận ra những bổn phận và cơ hội giúp gia đình phục vụ xã hội.


c. Xã hội và đất nước

 

     Theo cách hiểu của Ki-tô giáo, từng con người một chính là tác nhân khai sáng, thúc đẩy và là đối tượng phục vụ của mọi thể chế xã hội. Vì thế, Cộng đoàn Khôi-Bình chủ trương hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm tăng triển thiện ích chung, đồng thời nhìn nhận rằng những nỗ lực ấy nhắm đến những lợi ích và mục tiêu rất khác nhau. Cho dẫu từ ngữ về xã hội và chính trị có khác nhau thế nào, cộng đoàn Khôi-Bình cho rằng điều quan trọng là phải nhận thức và thăng tiến quyền con người, đồng thời tạo cho cá nhân có nhiều cơ hội phục vụ xã hội và đất nước hơn. Vì thế, Khôi-Bình chủ trương mọi Ki-tô hữu đều có trách nhiệm chung đối với cộng đoàn dân tộc. Khôi-Bình cũng khuyến khích các thành viên của mình tham gia với tinh thần trách nhiệm vào mọi lãnh vực hoạt động của xã hội bằng suy tư, bàn thảo và hành động.

 

d. Văn hóa và giải trí

 

     Một nhiệm vụ quan trọng của Cộng đoàn Khôi-Bình là giúp các thành viên tiếp cận được mọi mặt của đời sống văn hóa. Tham gia vào các hoạt động văn hóa cổ truyền và hiện đại như thế cũng là góp phần thiết thực vào các hoạt động vui chơi giải trí đầy ý nghĩa. Cộng đoàn Khôi-Bình mong các thành viên nỗ lực sử dụng hết tài năng của mình một cách khôn ngoan để phục vụ cộng đoàn nhân loại.

 

6. Tính độc lập và tinh thần hợp tác

 

     Ngay từ đầu, Cộng đoàn Khôi-Bình tự nhận là một phong trào xã hội tự nguyện, vì thế, Cộng đoàn luôn luôn đặt nặng tính độc lập của mình. Sự tự quyết trong việc lựa chọn mục tiêu, trong việc hoạt động theo đường lối của mình, và trong phương cách đưa mọi người đến với nhau, được xem là điều kiện tiên quyết để dấn thân hữu hiệu cho giáo hội, xã hội và đất nước.

 

     Để thực hiện những mục tiêu của mình, Cộng đoàn Khôi-Bình sẵn sàng hợp tác với mọi thể chế xã hội và mọi hình thức chính phủ. Để đạt được mục đích này, Cộng đoàn khuyến khích các cá nhân lợi dụng mọi cơ hội để đóng góp ý kiến cho đời sống xã hội và chính trị, và làm cho những ý kiến đó được nhìn nhận. Tuy nhiên, mọi hình thức hợp tác đều có giới hạn, nhất là khi sự tự quyết trong việc đề xướng và thực thi những mục tiêu riêng của mình bị đe dọa.

 

_____________________________

[1] Adolph Kolping.

[2] Cộng đoàn Khôi Bình luôn luôn quan tâm tới việc hướng dẫn, giáo dục các thành viên để họ trở thành những Kitô hữu tốt, tích cực, thật sự dấn thân cho giáo hội và xã hội.

[3] Mọi thành viên Khôi Bình không chỉ được bồi dưỡng về 11 mặt lý thuyết, mà còn được khuyến khích, thúc đẩy, tạo điều kiện để đi đến hành động thật sự nữa.

[4] Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân Apostolicam Actuositatem.

[5] Đó là nguyên tắc «giúp người để người tự giúp» (help for selfhelf), tương tự như giúp cần câu hơn là giúp cá.

[6] Những người không phải là Công giáo, nếu có chiều hướng muốn sống theo những nguyên tắc và đường lối của giáo hội Công giáo nói chung, và của cộng đoàn Khôi Bình nói riêng – đặc biệt các dự tòng, và những người mà chúng ta hy vọng sẽ trở thành Công giáo sau một thời gian sinh hoạt trong cộng đoàn Khôi Bình – có thể sinh hoạt trong cộng đoàn Khôi Bình với tư cách cảm tình viên. Tuy nhiên, họ không thể trở thành thành viên chính thức bao lâu họ chưa trở thành Công giáo.

PDF.
In
Email
 
Những bản tin khác: