Chương I - Nền tảng

Thứ ba, 10 Tháng 4 2012 16:51

Chương I

 

NỀN TẢNG

 

Điều 1: Bản sắc và cơ cấu

 

1/ «Khôi Bình» là một Hội đoàn Công giáo Tiến hành, có tính cách tựa như gia đình, nhằm giáo dục và hướng dẫn người giáo dân sống đạo giữa đời, theo linh đạo do Cha Adolph Kolping khởi xướng.

 

2/ Khôi Bình Việt Nam được Linh mục Robert Henrich, linh mục Đồng hành Khôi Bình giáo phận Freiburg (Đức), thành lập năm 1990, và đã được Hội đồng Giám Mục Việt Nam chính thức công nhận ngày 25 tháng 11 năm 2002. Ngày 12 tháng 11 năm 2007, Ban Tôn Giáo Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã chính thức chấp thuận họat động của Cộng Đoàn Khôi Bình Việt Nam theo văn thư số: 1010/TGCP - CG. Ngày 27 tháng 11 năm 2009, Ban Tôn Giáo -  Dân Tộc thuộc Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh đã công nhận địa chỉ số 9-9A đường An Phú Đông 12, Khu phố 5 (trước là Khu phố 3), Phường An Phú Đông, quận 12, TP. HCM là Trụ sở của Cộng Đoàn Khôi Bình Việt Nam theo công văn số: 1111/BTGDT - CV.

 

3/ Khôi Bình Việt Nam có tên gọi chính thức là «CỘNG ĐOÀN KHÔI BÌNH VIỆT NAM». Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam bao gồm toàn bộ các thành viên Khôi Bình Việt Nam thuộc các gia đình Khôi Bình giáo xứ, được điều hành theo ba cấp bậc từ thấp đến cao:

– Ban Quản Gia Khôi Bình giáo xứ,

– Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận,

– Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam.

 

Điều 2: Danh xưng và trụ sở

 

1/ Tên đầy đủ của Hội đoàn là «CỘNG ĐOÀN KHÔI BÌNH VIỆT NAM»

 

2/ Trụ sở chính thức được đặt tại Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, nơi gia đình Khôi Bình đầu tiên tại Việt Nam được thành lập. (Xin xem mục 2 điều 1 trên đây).

 

Điều 3: Mục tiêu và hoạt động

 

Dựa vào Cương Lĩnh của Linh đạo Khôi Bình quốc tế, Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam tập trung vào 3 điểm sau đây:

 

1/ Giúp các thành viên sống đời Kitô hữu gương mẫu trong cuộc sống, nghề nghiệp và hôn nhân gia đình;

2/ Đáp ứng các nhu cầu của các thành viên và của xã hội;

3/ Thăng tiến thiện ích chung theo tinh thần Kitô giáo, thông qua việc thúc đẩy các thành viên, cá nhân và gia đình Khôi Bình, cộng tác vào việc canh tân một xã hội nhân bản hơn.

 

Điều 4: Biểu tượng

 

Biểu tượng của Khôi Bình là chữ K màu đen và màu cam.

 

Điều 5: Tài chính

 

Nguồn tài chính của Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam do:

 

– các thành viên đóng góp;

– lãi từ các cổ phần hoặc các dự án đầu tư.

– từ các nguồn lợi khác.

 

Điều 6: Sử dụng tên gọi và tài sản

 

1/ Tên gọi Khôi Bình là tài sản quí giá nhất. Ban Quản Gia Khôi Bình Việt nam chịu trách nhiệm về việc sử dụng tên gọi KHÔI BÌNH và mọi tài sản thuộc Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam.


2/ Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam có thể ủy thác quyền sử dụng nầy cho các Ban Quản gia Khôi Bình cấp dưới.


3/ Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam có thể rút lại quyền sử dụng tên gọi Khôi Bình và mọi tài sản thuộc Cộng đoàn Khôi Bình của một gia đình Khôi Bình, nếu gia đình Khôi Bình đó hoạt động ngoài Nội qui của Khôi Bình Việt Nam hoặc làm cho lý tưởng của Khôi Bình mang tai tiếng.

PDF.
In
Email
 
Những bản tin khác: