Kinh Khôi Bình

Kinh Khôi Bình Quốc Tế

30.03.2011 15:47

Lạy Thiên Chúa hồng phúc,

Mọi sự sống trên trần gian này đều bởi Chúa. Và nguồn gốc cũng như số phận tất cả chúng con đều nằm trong tay Chúa. Chúa ao ước cho mọi dân tộc đều được sống liên kết với nhau trong tự  do, hoà bình.

 

Và từng con người chúng con, không thành kiến thiên vị, đều có cơ hội như nhau trong việc chia sẻ thiện ích chung của trái đất. Chúng con tạ ơn Chúa, vì đã thương ban cho chúng con biết cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa mọi nơi mọi lúc, và sự thân ái với nhau trong cộng đoàn Giáo hội Chúa cũng như trong cộng đoàn Khôi Bình.

 

Kinh Xin ơn phong hiển thánh cho chân phước Ađôn Khôi Bình

30.03.2011 15:44

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

Cha đã ban tặng cho chúng con Chân Phước Ađôn Khôi Bình, làm người cầu bầu và là  tấm gương sáng ngời. Suốt cuộc đời Ngài, Ngài đã tận tình chăm sóc giới trẻ, đã đáp ứng nhu cầu về tôn giáo và xã hội cho họ một cách hiệu quả. Nhiều thanh niên đã xem Ngài là  vị mục tử  nhiệt thành không mệt mỏi, là người cha dồi dào kinh nghiệm dẫn dắt, là vị thầy tận tâm dạy dỗ, là người bạn tâm giao lúc nào cũng chân thật và tín trung. 

 

Kinh Gia Đình KHÔI BÌNH

30.03.2011 15:44

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Chúa đã truyền cho Hội Thánh rao giảng Tin Mừng và biến Phúc Âm thành hành động. Chúng con cám ơn Chúa vì sự tín nhiệm Chúa đặt nơi con người.

 

Chúng con cám ơn Chúa vì có được một người như Cha A-Đôn Khôi-Bình làm gương mẫu cho chúng con noi theo khi thi hành nghĩa vụ Chúa đã giao phó.