THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÔI BÌNH TOÀN QUỐC

Thứ ba, 24 Tháng 7 2012 10:57

 

 Cộng Đoàn Khôi Bình Việt Nam

Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam

 

 

THÔNG BÁO


(V/v: Quản lý thông tin Khôi Bình toàn quốc)


Kính gửi: Ban Quản Gia Khôi Bình các Giáo Phận.


Quý anh chị em Khôi Bình Viên thân mến,


  Để thuận tiện hơn trong công việc liên lạc và quản lý thông tin nhằm hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ Chúa đã trao phó, Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam (BQGKBVN) đã cùng nhau thảo luận và thống nhất ý kiến để đi đến quyết định như sau:


- Mọi nhu cầu về việc cung cấp thông tin từ Ban Điều Hành Trung Tâm Khôi Bình Việt Nam (BĐH TTKBVN) gửi đến các Ban Quản Gia Khôi Bình Giáo Phận (BQG KBGP) đều xuất phát từ sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam (BQG KBVN). Vì vậy, nếu các nhu cầu của BĐH TTKBVN không được các BQG KBGP phản hồi thì BĐH TTKBVN sẽ báo lại với BQG KBVN. Sau đó, chính BQG KBVN sẽ trao đổi trực tiếp với các BQG KBGP.


Xin thông báo với quý BQG KBGP được rõ.


Tp.HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2012

TM. Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam

 

 


Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa

Gia Trưởng Khôi Bình Việt Nam

PDF.
In
Email