Tin tức Khôi Bình Á Châu

Hội nghị Khôi Bình Á Châu tại Chennai - Ấn Độ (tháng 02-2011)

04.04.2011 11:58

 

TƯỜNG THUẬT

HỘI NGHI KHÔI BÌNH Á CHÂU (FAKO CONVENTION)

VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU & LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM KHÔI BÌNH ẤN ĐỘ

17-23/2/2011 CHENNAI, INDIA

 

Kinh gửi : Cha Đồng Hành Hành KBVN

             Quý Cha Đồng Hành

             Quý Ban Quản Gia

                                                                 Và anh chị em Khôi Bình toàn quốc

 

Anh Gia Trưởng KBVN và con vừa từ Ấn Độ trở