KBGP Cần Thơ - Gia đình KB Trung Hải bầu Ban Quản Gia 05-10-2014

Thứ hai, 06 Tháng 10 2014 15:22
KBGP Cần Thơ - Gia đình KB Trung Hải bầu Ban Quản Gia 05-10-2014

Gia đình Khôi Bình Trung Hải bầu Ban Quản Gia 05-10-2014

Trung Hai Kolping Family carries out the voting of Parishional Board 05-Oct-2014

 

     Vào tối Chúa Nhật vừa qua 05-10-2014, các thành viên Gia đình Khôi Bình Trung Hải (GP Cần Thơ) đã cùng nhau tề tựu về nhà xứ để tiến hành bầu cử ra Ban quản gia KB giáo xứ.

     On last Sunday 05-10-2014, Kolping members of Trung Hai Parish gathered together at the parishional house to carry out the voting of parishional board.

 

IMG_2835


     Phải nói rằng các anh chị em đã vô cùng hăng hái và tích cực trong việc đóng góp ý kiến dưới sự chủ trì của Cha Phêrô Trương Minh Hải - Chánh xứ Trung Hải và anh Phêrô Nguyễn Văn Thảo - Phó gia trưởng KBGP Cần Thơ. Mặc dù buổi họp đã phải mất nhiều thời gian nhằm mục đích bầu ra một BQG hiệu quả nhất, nhưng các anh chị em vẫn giữ được những nét mặt tươi vui thoải mái như là những người anh chị em ruột trong một mái nhà.

     It must be said that Kolping brothers and sisters were so excited and active to give their ideas under the command of Father Peter Truong Minh Hai – Vicar and Mr. Peter Nguyen Van Thao – Vice president of Can Tho Diocese. Although the meeting took a lot of time in order to vote the most effective board, but everybody still kept their faces happy and comfortable like siblings in the same family.

 

IMG_2823

Một tràng pháo tay thật kêu dành cho các anh chị em thành viên Gia đình KB Trung Hải.

Please give a heap of big applauses for Kolping brothers and sisters of Trung Hai Parish.

 

IMG_2847


Phaolô Nguyễn Hữu Nghĩa Hiệp

PAUL

PDF.
In
Email