Tin tức Khôi Bình Giáo Phận Đà Nẵng

KBGP Đà Nẵng - Cứu trợ người nghèo, người phong

13.05.2014 16:41

KHÔI BÌNH ĐÀ NẴNG MỪNG LỄ KÍNH THÁNH GIUSE THỢ, BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN KHÔI BÌNH

“… chúng con đã thấy Chúa…” (Mt 25, 31 – 46)

KOLPING SOCIETY OF ĐA NANG DIOCESE CELEBRATED THE SAINT JOSHEP WORKER, THE PATRON SAINT OF KOLPING SOCIETY

“…Lord, when did we see you…” (Mt 25, 31 – 46)

 

Hành trình hành hương Đức Mẹ Măng Đen

The pilgrimage to Hail Mary of Mang Đen

     Cộng Đoàn Khôi Bình Gíao Phận Đà Nẵng dự định tổ chức cuộc hành hương Đức Mẹ Măng Đen - tọa lạc ở thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, và cách thành phố Kon Tum 53 km về hướng Đông Bắc - vào ngày 30/4 và 01/5 để mừng kính bổn mạng Cộng Đoàn Khôi Bình. Thế nhưng, rất tiếc là kế hoạch đã không thành hiện thực, bởi vì các Gia Đình Khôi Bình ở vùng nông thôn, tại thời điểm này, rất bận rộn với vụ thu hoạch hoa màu và lúa thóc. Do đó, chỉ có Gia đình Khôi Bình Giáo xứ Hòa Khánh đại diện cuộc hành hương.

     Kolping Society Of Đa Nang Diocese, at first, had intended to make a pilgrimage to Hail Mary of Mang Đen, located in Măng Đen Ward, Đắk Long Commune, Kon Plông District, Kon Tum Province, about 54km in North East from Kon Tum city, on Apr 30, and May 01 to celebrate the Patron Saint of Kolping Society.

 

Đại Hội Khôi Bình Giáo Phận Đà Nẵng lần thứ 3 (7/1/2012)

01.02.2012 14:50

1. Những cái “đầu” của Khôi Bình tại VN

Giáo phận Đà Nẵng là nơi Linh đạo Khôi Bình đã nhú mầm, đâm chồi, nẩy lộc, ra lá, khai hoa và kết quả đầu tiên tại Việt Nam. Các gia đình Khôi Bình Chính Tòa, Hòa Khánh, Nhượng Nghĩa, Thuận Yên, Tam Thành đã được các cha Ph.X. Nguyễn Văn Thịnh, Marcello Đoàn Minh và Phêrô Hoàng Gia Thành (lúc đó còn là thầy) thành lập. Đó là cái “đầu” thứ nhất.