Tin tức KBGP Long Xuyên

Thứ hai, 08 Tháng 8 2011 19:38

BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 KHÔI BÌNH GIÁO PHẬN LONG XUYÊN


1. Tên các gia đình trong Giáo phận Long Xuyên, số hội viên, nam nữ, mỗi gia đình:

- Gia đình trong Giáo phận Long Xuyên: 13 + 2 gia đình trẻ

+ Bò ót: 10tv + Sáu Bọng: 8 tv

+ Láng Sen: 16tv +Rạch Sâu: 10tv

+ Kim Hòa: 11tv + Ông Chửơng 17tv

+ Hiếu Sơn: 17tv +Hiếu Sơn trẻ: 20tv

+ Chợ Mới 7tv + Mattino: 24tv

+ Hội An: 10tv + An Bình: 14tv

+ Cồn Phước trẻ: 10tv + Cồn Phước 14tv

+ Cần Thay: 10tv + BQGKB Giáo phận: 3tv.

- Tổng cộng: 188tv.


2. Tình hình sinh hoạt hiện tại:

- Gia đình sinh hoạt thừơng xuyên: 9 gia đình.

- Gia đình sinh hoạt không thừơng xuyên: 6 gia đình.


3. Những mặt tích cực:

- Các gia đình thường xuyên tham gia công tác của Họ đạo:

+ Láng Sen: có quỹ bác ái để giúp người gặp khó khăn.

+ Bò Ót: sau khi sinh hoạt gia đình tổ chức dùng cơm hoặc cho gạo gia đình gặp khó khăn.

+ Cồn Phước: tuần 2 buổi tối thứ 2 và thứ sáu, lúc 19h đọc kinh cho người ốm đau bệnh tật.

- Đã phát triển Hiếu Sơn trẻ khoản 20 em.

- Các gia đình khác cũng làm tốt công tác của mình.


4. Những vấn đề:

- BQG gia đình hạn chế về trình độ, không nhiệt tình trong công tác quản lí, cũng như kêu gọi sinh hoạt.

- Thành viên đi làm ăn xa lâu ngày không về.

- Họ đạo địa bàn rộng, khó tập trung để sinh hoạt.

 

5. Đề nghị:

- Bầu BQG Giáo phận chính thức.

- Tổ chức Lễ dấn thân cho gia đình Cần Thay, Cồn Phước (Sẽ gặp Cha Đồng hành dể định ngày.

- Cấp dự án gia đình Cần Thay: 20 triệu.

- …………………...Hội An: 10 triệu.

- Tăng dự án gia đình Hiếu Sơn: 10 triệu.

- …………………... Bò Ót: 10 triệu.

- …………………… Mattino: 5 triệu.

 

                                                                  Long Xuyên, ngày 14 tháng 07 năm 2011.

                                                                           KBGP Long Xuyên (người lập)

 

 

Gia trưởng Toma Nguyễn Văn Điều                           Thư ký Phêrô Nguyễn Ngọc Hài

 


PDF.
In
Email