Tin tức Khôi Bình Giáo Phận Phát Diệm

Lời phân ưu từ ông J.M Phạm Văn Tụng (Quản lý KBGP Phát Diệm) dành cho cha Đồng hành KBVN cùng toàn thể gia quyến.

06.09.2011 16:15
Kính thưa cha Đồng hành Khôi Bình Việt Nam,
Thưa Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam,

Được tin Sr Maria vừa được Chúa gọi, KB Phát Diệm chúng con xin cùng phân ưu với Cha và gia đình Cha. Qua lời cầu nguyện và sự hy sinh nhỏ bé của chúng con, xin Chúa sớm