QUỸ KHUYẾN HỌC KHÔI BÌNH GIÁO XỨ NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

Thứ tư, 07 Tháng 12 2011 16:46
QUỸ KHUYẾN HỌC KHÔI BÌNH GIÁO XỨ NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

Được sự đồng thuận của Cha chánh xứ Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình

cũng là Linh mục Đồng hành Khôi Bình Giáo xứ. Ban Quản Gia Khôi Bình
Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình thành lập Quỹ Khuyến Học Khôi Bình do Ông
Phạm Văn Đích làm Trưởng Ban. Quỹ này sẽ tiếp nhận các nguồn tài trợ
từ Singapore, Mỹ, Đức và các nguồn khác. Quỹ Khuyến Học Khôi Bình luôn
nâng cao ý thức  và trách nhiệm góp phần mang lại niềm tin đối với
những nhà tài trợ cũng như những người nhận tài trợ.

 

NXV_0283


Chúng tôi ước mong cùng mọi người chung tay lập một giá trị chung
đó là : “ SẺ CHIA LÀ HẠNH PHÚC ”.

 

NXV_0285


Vào lúc 8 giờ 30 Chúa Nhật 27/11/2011 Quỹ Khuyến Học Khôi Bình
Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình đã tổ chức phát học bổng và khuyến học cho
22 em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Mỗi phần là 1.200.000đ ( Một
triệu hai trăm nghìn đồng vn )

 

NXV_0287


I. Thành phần tham dự :
1/ Linh mục Giuse Bùi Văn Quyền chánh xứ cũng là Cha Đồng Hành
Khôi Bình Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình.
2/ Ông Lý Văn Quyển, chủ tịch MTTQVN Phường 13
3/ Bà Lê Thị Kim Lắm, chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Phường 13
4/ Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Gia Trưởng Khôi Bình Việt Nam
5/ Bà Nguyễn Thị Thược ( Trầm Linh ), Gia Trưởng Khôi Bình Giáo
Phận Sàigòn.
6/ Ông Nguyễn Chung Dũng, Tổng Thủ Quỹ HĐMVGX
7/ Ông Nguyễn Ái Khanh, chủ tịch Hội Khuyến học Phường 13
8/ Ông Vũ Ngọc Sinh, giám đốc Cty cháo Bảo Trân
9/ Ông Vũ Ngọc Tân, giám đốc Cty cháo Hoàng Mai.
10/ Ông Phạm Thanh Hùng, nhà tìm nguồn tài trợ từ Singapore, Mỹ,
Đức và các mạnh thường quân khác cho các em học sinh, sinh viên nghèo
hiếu học.
11/ 22 em học sinh, sinh viên nhận khuyến học cùng Quý phụ huynh.
12/ Thành viên Gia Đình Khôi Bình Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình.

 

NXV_0293


II. Nguồn gốc Quỹ Học Bổng và Khuyến Học :
Nhà Nước Việt Nam và Giáo Hội luôn quan tâm đến giáo dục, đào
tạo, hết sức chăm lo cho mọi người được đến trường học.

 

NXV_0296


Tuy nhiên, đất nước VN còn nghèo, nên rất cần đến sự giúp đỡ hỗ trợ
của tất cả mọi người để chung tay góp sức cho sự nghiệp giáo dục, phát
huy truyền thống hiếu học của Dân tộc Việt Nam. Vận động mọi người,
mọi tổ chức cùng tham gia công tác nhân đạo, công tác khuyến học, để
chăm lo cho những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hiếu học
vượt khó.

 

NXV_0298


III. Lời phát biểu :
Cha xứ, Ông Chủ tịch MTTQVN Phường 13 và Ông Nguyễn Hữu Nghĩa Gia
Trưởng KBVN đều khen ngợi và ước mong cũng như cầu chúc cho Quỹ Khuyến
Học Khôi Bình này ngày càng phát triển hơn để giúp cho nhiều em học
sinh, sinh viên nghèo hiếu học hơn.

 

NXV_0304


IV. Cám ơn của Ban tổ chức :
Ban Tổ chức xin cám ơn Cha Chánh xứ, Quý Đại diện Đảng Ủy, UBND
Phường 13, Đại diện KBVN, Đại diện KBGP Sàigòn, Đại diện HĐMV, Ông Chủ tịch Hội Khuyến học P. 13, Giám đốc Cty Bảo Trân và Cty Hoàng Mai đã hiện diện
và gởi phong bì cho Quỹ Khuyến học Khôi Bình. Cách riêng xin tri ân
Ông Phạm Thanh Hùng cùng những tấm lòng vàng và những mạnh thường quân
đã giúp đỡ các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học hôm nay.
Một lần nữa xin cám ơn và kính chúc Quý vị tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc.

 

NXV_0310

 

NXV_0315


Ban Tổ Chức.

PDF.
In
Email