Linh đạo Khôi Bình

Thứ ba, 29 Tháng 3 2011 16:39

LINH ĐẠO KHÔI BÌNH

(Những điều cốt yếu)

 

     Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy nên Thánh: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con ở trên trời là Đấng trọn lành” (Mat. 5, 48). Có nhiều gương lành để chúng ta bắt chước: Thánh Đôminicô, Phanxicô Assisi, Têrêsa Giêsu Hài Đồng, v.v… trong đó có chân phước Ađôn Khôi Bình. Vậy con đường nên thánh mà chân phước Ađôn Khôi Bình đã đi thì như thế nào? Hay nói khác đi, linh đạo Khôi Bình có những đặc điểm gì?

 

     1. Đặc điểm của linh đạo Khôi Bình là gì?

         Gồm trong bốn chữ vàng: “Thăng tiến xã hội”. 

 

Tin tức hoạt động

Thông báo